Pozivni broj Sremska Mitrovica 022

022-sremskamitrovica

Sremska Mitrovica je najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog Okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad se nalazi na levoj obali Save. Sirmijum, antički grad koji se nalazio na teritoriji Sremske Mitrovice bio je prestonica Rimskog carstva, gde su rođeni brojni rimski carevi.

Najduži viseći pešački most u Evropi raspona 297,5m, premošćuje Savu u Sremskoj Mitrovici. Most se nalazi tačno na mestu nekadašnjeg Artemidinog mosta gde su u vreme progona hrišćana vršena pogubljenja “sirmijumskih svetih mučenika”. Sremska Mitrovica je jedinstven urbanistički i arheološki primer u Srbiji, sa direktnim prostornim kontinuitetom od preko 7000 godina, na istom prostoru kao i njegova naselja-preteče.

Naselja:

Bešenovački Prnjavor • Bešenovo • Bosut • Veliki Radinci • Grgurevci • Divoš • Zasavica I • Zasavica II • Jarak • Kuzmin • Laćarak • Ležimir • Manđelos • Martinci • Mačvanska Mitrovica • Noćaj • Ravnje • Radenković • Salaš Noćajski • Sremska Mitrovica • Sremska Rača • Stara Bingula • Čalma • Šašinci • Šišatovac • Šuljam

Pozivni broj Inđija 022

Beška • Inđija • Jarkovci • Krčedin • Ljukovo • Maradik • Novi Karlovci • Novi Slankamen • Slankamenački vinogradi • Stari Slankamen • Čortanovci

Pozivni broj Irig 022

Velika Remeta • Vrdnik • Grgeteg • Dobrodol • Irig • Jazak • Krušedol Prnjavor • Krušedol Selo • Mala Remeta • Neradin • Rivica • Šatrinci

Pozivni broj Pećinci 022

Ašanja • Brestač • Deč • Donji Tovarnik • Karlovčić • Kupinovo • Obrež • Ogar • Pećinci • Popinci • Prhovo • Sibač • Sremski Mihaljevci • Subotište • Šimanovci

Pozivni broj Ruma 022

Buđanovci • Vitojevci • Voganj • Grabovci • Dobrinci • Donji Petrovci • Žarkovac • Klenak • Kraljevci • Mali Radinci • Nikinci • Pavlovci • Platičevo • Putinci • Ruma • Stejanovci • Hrtkovci

Pozivni broj Stara Pazova 022

Belegiš • Vojka • Golubinci • Krnješevci • Nova Pazova • Novi Banovci • Stara Pazova • Stari Banovci • Surduk

Pozivni broj Šid 022

Batrovci • Ilinci • Morović • Jamena • Višnjićevo • Kukujevci • Adaševci • Bačinci • Erdevik • Ljuba • Sot • Vašica • Berkasovo • Gibarac • Molovin • Bingula • Bikić Do • Privina Glava

pozivni broj fiksni

Kontakt:

Ukoliko imate savet ili sugestiju, želite da se oglašavate na našem portalu ili da razmenimo banere, kontaktirajte nas ovde.