Pozivni broj Zaječar 019

019-zajecar

Opština Zaječar se nalazi u centralnom delu Timočke Krajne, u Zaječarskom okrugu. Sedište opštine je grad Zaječar.

Grad Zaječar je grad u istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom. Predstavlja administrativni, kulturni, privredni, ekonomski, politički i verki centar opštine. Kroz Zaječar protiče reka TImok, a u okolini grada nalaze se tri veštačka jezera: Sovinac, Rgotsko i Grliško jezero. Felix Tomuliana ili Gamzigrad je značajan arheološki lokalitet koji se nalazi na UNESKO listi svetske baštine. Gamzigrad predstavlja rezidenciju rimskog cara Gaja Valerija Maksimilijana Galerija.

Naselja:

Borovac • Brusnik • Velika Jasikova • Veliki Izvor • Veliki Jasenovac • Vražogrnac • Vratarnica • Vrbica • Gamzigrad • Glogovica • Gornja Bela Reka • Gradskovo • Grlište • Grljan • Dubočane • Zagrađe • Zaječar • Zvezdan • Jelašnica • Klenovac • Koprivnica • Lasovo • Lenovac • Leskovac • Lubnica • Mala Jasikova • Mali Izvor • Mali Jasenovac • Marinovac • Metriš • Nikoličevo • Planinica • Prlita • Rgotina • Salaš • Selačka • Tabakovac • Trnavac • Halovo • Čokonjar • Šipikovo • Šljivar

Pozivni broj Kladovo 019

Brza Palanka • Vajuga • Velesnica • Velika Vrbica • Velika Kamenica • Grabovica • Davidovac • Kladovo • Kladušnica • Korbovo • Kostol • Kupuzište • Ljubičevac • Mala Vrbica • Manastirica • Milutinovac • Novi Sip • Petrovo Selo • Podvrška • Reka • Rečica • Rtkovo • Tekija

Pozivni broj Knjaževac 019

Aldina Reka • Aldinac • Balanovac • Balinac • Balta Berilovac • Banjski Orešac • Beli Potok • Berčinovac • Božinovac • Bulinovac • Bučje • Valevac • Vasilj • Vidovac • Vina • Vitkovac • Vlaško Polje • Vrtovac • Gabrovnica • Glogovac • Gornja Kamenica • Gornja Sokolovica • Gornje Zuniče • Gradište • Grezna • Debelica • Dejanovac • Donja Kamenica • Donja Sokolovica • Donje Zuniče • Drvnik • Drenovac • Drečinovac • Žlne • Žukovac • Zorunovac • Zubetinac • Inovo • Jakovac • Jalovik Izvor • Janja • Jelašnica • Kaličina • Kalna • Kandalica • Knjaževac • Koželj • Krenta • Lepena • Lokva • Manjinac • Miljkovac • Minićevo • Mučibaba • Novo Korito • Orešac • Ošljane • Papratna • Petruša • Podvis • Ponor • Potrkanje • Pričevac • Ravna • Ravno Bučje • Radičevac • Rgošte • Repušnica • Svrljiška Topla • Skrobnica • Slatina • Stanjinac • Staro Korito • Stogazovac • Tatrasnica • Trgovište • Trnovac • Ćuštica • Crvenje • Crni Vrh • Šarbanovac • Šesti Gabar • Štipina • Štitarac • Štrbac • Šuman Topla

Pozivni broj Negotin 019

Aleksandrovac • Braćevac • Brestovac • Bukovče • Veljkovo • Vidrovac • Vratna • Dupljane • Dušanovac • Jabukovac • Jasenica • Karbulovo • Kobišnica • Kovilovo • Mala Kamenica • Malajnica • Miloševo • Mihajlovac • Mokranje • Negotin • Plavna • Popovica • Prahovo • Radujevac • Rajac • Rečka • Rogljevo • Samarinovac • Sikole • Slatina • Smedovac • Srbovo • Tamnič • Trnjane • Urovica • Crnomasnica • Čubra • Šarkamen • Štubik

pozivni broj fiksni

Kontakt:

Ukoliko imate savet ili sugestiju, želite da se oglašavate na našem portalu ili da razmenimo banere, kontaktirajte nas ovde.